Candidatura per Cerdanyola del Vallès 2023

Programa Resum

Urgent!

 • SALUT
  • Hospital Ernest Lluch. És un recurs necessari i URGENT.
  • Millora de la ATENCIÓ PRIMARIA. Especialment al Cap2, amb reforç dels serveis els caps de setmana.
  • CAPS nous a zones més aïllades per garantir la igualtat de condicions d’accés a la sanitat.
  • Salut Mental. Medicina preventiva, Millora de protocols i recursos d’atenció d’urgències. Més dotacions.
  • Creació de FIGURA “TRAMITADOR LEGAL SOCIAL“, amb la finalitat d’ajudar al ciutadà, a la obtenció d’ajudes relacionades amb la DEPENDÈNCIA i la incapacitat, principalment, degut a la complexitat de tràmits i administracions.
  • Millora de la connexió de corredor de transport públic amb el Parc Taulí.
  • Valorar la millora de l’estat de les zones afectades pels ABOCADORS.
 • SEGURETAT
  • Millora dels recursos e instal·lacions de POLICIA LOCAL.
  • Incrementar les dotacions per a la formació als cossos de seguretat.
  • Millora e increment de la vigilàcia, i dotació de tecnología.
  • Atenció a les URBANITZACIONS més aïllades. Més dotació de policia i vigilància, reforçada amb càmeres de transit.
  • Atenció als POLÍGONS, sobretot els caps de setmana.
 • HABITATGE
  • V.P.O. amb LLOGUERS ASSEQUIBLES.
  • Instal.lacions públiques esportives als Parcs i zones Residencials.
  • Bonificació de fins al 50 % del IBI per a famílies amb infants de 0-3 anys.
 • GENT GRAN
  • Envelliment actiu
  • Bonificació de fins al 20 % IBI per persones majors de 80 anys.
  • Millora de la xarxa de casals i residències, així com la tutela de pisos per al gent gran.
 • JOVENTUT, INFÀNCIA, ESPORT
  • Millora e increment de les dotacions esportives actuals
  • Increment de la oferta en Instituts de Grau Mig i educació professional.
  • Espais de trobada i esbarjo amb dotació cultural.
  • Beques berenar&esmorzar, i Beques per a la pràctica d’esports.
  • Ludoteques Municipals.
  • Sol·lucions URGENTS a la Pobresa Infantil.
 • MEDI AMBIENT
  • Crematori amb sistemes no contaminants ni tòxics.
  • PLA VERD EUROPEU. Riu Sec i Riu Ripoll. La preservació i restabliment dels ecosistemes i la biodiversitat n’és un dels eixos prioritaris. Seguiment i protecció de la fauna autòctona.
  • Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
  • Foment de les energíes verdes.
  • PLA ACUSTIC. Mesures de millora de l’entorn.
  • Descarbonització activa, mitjançant el foment de l’agricultura especialment dissenyada per la captura incremental del diòxid de carboni, amb plantes autòctones.
 • CULTURA. INTEGRACIÓ DIVERSITAT
  • Impulsar la integració de la DIVERSITAT CULTURAL, prevenint la seva atomització.
  • Protecció del patrimoni artístic i cultural, complementant-lo amb les activitats que puguin ajudar a la seva millor projecció.
  • Beques i ajuts per a la educació artística de qualitat i protecció del talent.
 • MOBILITAT
  • MÉS APARCAMENT a tot el MUNICIPI.
  • Soterrament de l’ESTACIO RENFE. en el mateix sentit s’estan aplicant a Moncada i Reixac. Això millora la qualitat acústica de l’entorn, la seguretat, genera zones d’aparcament, i reuneix la ciutat. Sol·licitar el manteniment correcte de les vies del tren no soterrades, per a minimitzar les immissions acústiques.
  • TRAMVALLES.
  • Millora dels corredors de transport públic, i REESTUDI de la trama urbana, per a evitar embussaments, afegint si cal nova sortida a la Autopista.
  • Peatonalitzar AVINGUDA CATALUNYA, i reestructurar la MOBILITAT DE LA CLOTA.
 • COMERÇ
  • Millora e increment de les zones d’aparcament.
  • Foment de l’activitat del petit comerç i la artesanía.
  • Comvenis de “Ciutats amigues” que facilitin la interrelació i enriquiment comercial.
  • Replantejament de les festes Municipals fent-les properes i coordinades amb al petit comerç.
  • Facilitar l’acces als locals.

ELS NOSTRES BARRIS (Avanç de punts de programa)

 • SERRAPARERA. MALLOLS. CAN PLANAS.
  • Ampliar Pont AP7.
  • Millorar Il·luminació.
 • TURO DE SANT PAU.
  • Ampliar carril d’accés. Ampliar i reparar els accessos peatonals al barri. Il·luminació.
  • Dotació de Pista poliesportiva la plaça central. Dotar d’activitat al centre cívic.
 • CENTRE. QUATRE CANTONS.CARRETERA DE BARCELONA. BANUS. BONA SORT.
  • Soterrament estació de Renfe.
  • Reordenació del tànsit i repartiment de la movilitat procedent de la AP-7
 • MONTFLORIT.
  • Seguretat.
  • Repavimetació de voreres.
 • GUIERA.
  • Poliesportiu.
 • SANT RAMON. GORGS.
  • Millorar accés als locals comercials de zona peatonal, pels carrers paral·lels.
 • CANALETES.
  • Seguretat.
  • Redisseny del trajecte de línees de Bus. Bus 0 emissions.
 • CERDANYOLA 2000.
  • Parcs infantils.
 • CORDELLES I CAN XARAU.
  • Revisió PDU.
  • Reordenació del barri i dignificació.
 • PARC TECNOLOGIC.
  • TRAMVALLES.
  • Millora de les conexions de transport públic.
  • Gestió dels Abocadors.
 • XOPS. GUIERA. PARCERS.
  • Aparcament.
  • Dotacions esportives i culturals.
 • LA CLOTA.
  • Movilitat. Repartiment del transit.
 • CAN PLANAS, MAIOLS I CAMPOAMOR.
  • Nou centre educatiu com a INSTITUT DE GRAU MIG.
 • TURONET. ALTIMIRA. FONTETES.
  • Reubicar parada de Busos d’Avinguda Primavera. Ampliar.
  • Restauració de Cap de FONTETES. Posada en servei.
 • MONTFLORIT. CAN CERDÀ.
  • Seguretat.
  • Dotacions esportives.
 • URALITA I FARIGOLA.
  • Serveis per a la Infància, parcs, dotacions esportives.
  • Ludoteca municipal.
 • BELLATERRA.
  • Seguretat. Ampliar Dotacions de Policía Local.
  • Centre Mèdic.
  • Repartiment del trànsit d’entrada per camí antic. Pacificació.