Candidatura per Sant Cugat del Vallès 2023

Visita els nostres Vídeos de programa de You tube

@IMPULSxSANTCUGAT

https://www.youtube.com/channel/UCF653TWyfo6J0E7q87TWLrg

PROGRAMA ELECTORAL

 1. SALUT

· CENTRES D’ATENCIO PRIMÀRIA.

  Cal millorar i ampliar el servei als CAPS e incrementar les dotacions per al personal. Es reforçaran els serveis de tele-assistència, principalment per a la gent gran.

  · HOSPITAL VICENTE FERRER

  MILLORA DE L’ASSISTÈNCIA SANITARIA PUBLICA A SANT CUGAT.

  IMPULSAREM L’HOSPITAL VICENTE FERRER, en col·laboració amb les altres administracions.

  CITA:

  NOTICIA Tot Sant Cugat_gener 2013. “…L’hospital que havia de donar servei als ciutadans de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal i que s’havia de construir en uns terrenys rubinencs, ha quedat de moment en paper mullat. La Generalitat va explicar que l’edificació d’aquest equipament quedava totalment paralitzat fins que no millorés la situació financera de l’administració catalana. Aquesta instal·lació havia de permetre que els santcugatencs no s’haguéssin de desplaçar fins a Terrassa per rebre assistència sanitària hospitalària. L’hospital, que havia de donar servei a unes 200.000 persones, va passar per diverses fases de projecció, passant de 200 llits de mitja estada, a un màxim de 25. A més el centre havia de tenir 33 consultes, 33 boxes d’urgències, 13 gabinets, 6 quiròfans i 16 punts de diàlisi….”

  · POLÍTIQUES DE PREVENCIÓ.

  Implantarem programes de detecció i prevenció de les malalties mentals, i de les conductes addictives, sobretot per als infants i joves.

  2. GENT GRAN.

   La gent gran mereix tot el respecte i valor del municipi, són la història de la ciutat, son el suport de tantes i tantes famílies, son un nexe d’unió social, i una font de cultura de valor incalculable.

   Han dedicat tota la seva vida a la societat, i ara és el moment de retornar-los-hi i agrair-los-hi la seva aportació.

   Moltes de les coses que una pensió no els pot donar, ho podria oferir el municipi. Cal reconectar-los amb la societat més jove, i fer-los partícips de les noves tradicions.

   Un bastó sol, és fàcil de rompre, però un bon feix de bastons ben entrelligats, no pot doblegar-se.

   Hem de fer que la societat de la gent gran, tingui la força d’una comunitat ben entrellaçada i volguda.

   Crearem ajudes per a enriquir la vida cultural, social i tecnològica de la gent gran. Promocionarem, a través del teixit associatiu, de la Creació i foment de xarxes de voluntaris, per a passejar i socialitzar amb la gent gran.

   Envelliment actiu: ImpulS millorarà la posta en valor la contribució de la gent gran a la societat, oferint-los participar activament en les activitats i funcions socials, on podran aportar els seus coneixements i experiència contribuint a la cohesió social.

   1. Bonificació de fins al 20 % del IBI per a les persones més grans de 80 anys i amb rendes baixes. Cal dir que la gent gran és població habitualment depenent dels ingressos de les pensions. La inflació afecta directament la seva capacitat econòmica, i cal compensar-la amb mesures que minorin aquest greuge, ja que per raons òbvies, no tenen la flexibilitat de canviar de llar o disminuir les seves despeses que es solen limitar a la seva manutenció de caràcter essencial, cures, salut i reforç de les tasques familiars.

   3. CRIANÇA & INFÀNCIA & ADOLESCÈNCIA

   IMPULS tindrà especial cura en protegir les etapes inicials de criança, mitjançant l’establiment de ludoteques o espais de criança municipals, que tindran la doble funció d’ajudar als pares o tutors en la conciliació laboral, així com de millorar les oportunitats i reptes per a una criança més socialitzada i constructiva.

   Aquestes dotacions es podran fer aprofitant també Biblioteques, edificis Històrics, o d’altres edificacions municipals ja existents.

   Millora en la gestió de l’assistència social als joves i adolescents, i facilitar l’accés a l’escola, Universitat o espai laboral, per als Joves amb diversitat funcional, incorporant protocols de seguiment i recolzament en salut física i mental.

   • Incentivar la pràctica de l’esport i les aficions dels Joves: Cursos i casals culturals de cap de setmana, espais de trobada, etc.

   Fomentar la creació de beques per a l’accés a la educació esportiva, musical i artística per als infants i adolescents amb situació de vulnerabilitat.

   4. SEGURETAT

   • Millora dels protocols de seguretat.
    • Modernització de les Instal·lacions de la Policia Local, i ampliació de les dotacions.
    • Formació i Recolzament als cossos de seguretat, per a la gestió de conflictes menors, i prevenció de la delinqüència.
    • IMPULS implantarà un model de seguretat PREVENTIVA i MÉS EFICIENT.
    • Instal·lació de càmeres de trànsit per a la localització de vehicles i matrícules, i reforç dels punts de control.
    • Bus Oci Nocturn del Cap de Setmana.
   • UAB – Cerdanyola – Sant Cugat.
    • Controlar la ocupació il·legal, que pugui ser perjudicial per a la ciutadania, bé com a font de delinqüència, o bé per la falta de salubritat o perillositat dels habitatges i instal·lacions.
    • En relació a la ocupació per part de famílies necessitades, accelerar la reubicació d’aquells ciutadans i gestionar la situació amb els serveis socials.

   La ocupació no pot donar dret a la “apropiació”, ja que això implicaria un abús de dret i un greuge evident a la resta de la població.

   5. COMERÇ, SOCIETAT i OCUPACIÓ. NETEJA I ESPAIS PUBLICS.

   IMPULS, treballarà per la instalació a Sant Cugat dels nous Jutjats, que són una mancança històrica, i podrien suposar una nova activitat econòmica.

   IMPULS millorarà els protocols de neteja dels carrers de la ciutat, i reforçarà la recollida d’escombraries. Sant Cugat serà una ciutat neta, en tots els seus barris, millorant la actual política que sembla concentrar-se més en unes zones que no pas en d’altres.

   •  S’habilitaran sales per a lactància i cura de nadons als edificis públics i mercats.IMPULSAREM la instal·lació de Sanitaris als Parcs de la ciutat.

   Sant Cugat és una ciutat que en els últims anys a incorporat molta oferta comercial de gran superfície, circumstància que ha permès atendre la necessitat dels barris emergents, però que ha deixat desprotegit al comerç local. S’ha d’IMPULSAR un pla de millora en l’aparcament al centre de la ciutat, i abaratir-lo en determinades circumstàncies.

   El petit comerç és societat, i forma part de la interrelació veïnal. IMPULS vol donar especial protecció a aquest sector, i dotar-lo dels recursos necessaris per a la seva evolució i creixement.

   • IMPULSAREM l’ajuda a través dels mitjans digitals la publicitat i venta online del petit comerç de la ciutat. S’organitzaran més esdeveniments que cohesionin i dinamitzin el teixit comercial i de restauració, i que aportin un valor afegit a la ciutat.

   El sector de la moda es una part molt important del comerç de Sant Cugat. IMPULSAREM la organització de passarel·les en viu de moda i complements, protagonitzades pel petit comerç, concerts, exposicions, tallers d’aprenentatge d’oficis, continuar els mercats medievals, trobades “gamers”, “cates de vins” i olis, concursos de restauració, firetes a l’aire lliure, etc..

   • Creació d’un espai lúdic-esportiu a la ciutat, amb activitats per nens, joves i grans.
    • IMPULS crearà ajudes per a l’emprenedoria local, que inclouran ajudes financeres per a reformes o reestructuracions necessàries per a la continuïtat del comerç, adaptant-lo a les noves realitats.
    • S’estudiarà la possibilitat d’ampliar en alguns casos els horaris comercials, per a donar més opcions al petit comerç.
   • ESPAIS DE TROBADA

   Els espais de trobada són cada vegada més importants en una ciutat com Sant Cugat, i encara més en una societat que ens porta a l’aïllament social. Son vitals aquells espais, ja siguin interiors o exteriors que siguin capaços de fomentar la socialització espontània entre els nostres conciutadans.

   IMPULSAREM L’Associacionisme local.

   6. EDUCACIO I ESCOLES

   Les escoles son el cor de la ciutat, i al seu entorn creixen les famílies i les persones.

   • Creació de LUDOTEQUES MUNICIPALS per a la guarda d’infants, que seran bonificades per als progenitors monoparentals que ho necessitin per motius laborals i estiguin en situació de vulnerabilitat.
    • IMPULS donarà ajudes a les famílies nombroses, per al transport escolar.
    • IMPULS estudiarà la possibilitat per a les escoles públiques de Sant Cugat, d’implantar les BEQUES ESMORZAR i/o BERENAR, a més de les actuals de menjador per dinar.

   La implantació d’aquest tipus de beques garanteixen que els infants en edat de creixença, tinguin accés a tots els àpats, ja que de vegades la impossibilitat de la conciliació familiar fa difícil de garantir-los. És inclús una seguretat afegida per a aquelles famílies amb custòdia compartida dels infants, puguin coordinar millor el berenar i l’esmorzar, facilitant la coordinació entre els pares i tutors.

   La beca prioritzarà la fruita i menjar saludable.

   • IMPULS estudiarà l’aplicació d’una bonificació de fins al 50% del IBI a les famílies amb infants de 0-3 anys. A més, Les famílies, amb infants de 0-3 anys, gaudiran del 100% de bonificació als aparcaments municipals, i als desplaçaments en autobusos d’àmbit municipal.
    • Protocol de gestió i solució de la pobresa infantil.
     • Gratuïtat del material escolar.
     • Bonificació de cursos d’esport i lleure.
     • Bonificació de l’educació artística extraescolar, en conservatoris i d’altres centres municipals.
    • Protocol de seguiment dels infants amb situació de vulnerabilitat, garantint la seva cobertura social i escolar, i procurant regularitzar i millorar les seves ajudes.
    • Reforç i ajuda als protocols contra el “bulling” i la discriminació escolar.
    • Increment i millora dels parcs infantils, especialment a les zones amb més densitat de població infantil.
    • IMPULS posarà a la disposició dels infants i les escoles, FORMACIÓ ESPECIALITZADA en la prevenció del frau i seguretat digital, com a prevenció.

   7. VIVENDA i SOLIDARITAT.

   Els preus de la vivenda a Sant Cugat estan escalant, però no creixen a la mateixa velocitat tots els serveis i prestacions que aquestes necessiten.

   • És necessària la creació d’un banc d’ajuda a la vivenda, on es faciliti l’accés a la vivenda de lloguer, mitjançant ajudes per a les primeres fiances, i sobretot per als joves que ja hagin trobat feina, però es trobin en l’atzucac de no poder assolir una llar.

   Aquesta prerrogativa és clau també per al foment de la natalitat en les parelles més joves, les que sense una llar es veuen en dificultats per a iniciar la criança de fills i filles.

   • La Vivenda de Protecció Oficial només hauria d’estar en règim de lloguer social, i cal fer un esforç per a incrementar el parc de VPO DE LLOGUER, a preus realment assequibles per a la i població.

   Hi ha àrees de territori actualment de Sant Cugat qualificades com a equipaments, que estan infrautilitzades i podrien estar-se destinant per exemple a VPO de lloguer, o al SECTOR ESPORTS.

   Les entitats bancàries han de vetllar per la re-comercialització del immobles buits, i per tant cal incentivar la posada d’aquests pisos al mercat i penalitzar, si cal, l’abandó o bloqueig d’aquesta comercialització.

   • També és necessari i IMPULS així ho implantarà, un servei públic que realment atorgui una protecció en l’accés a la vivenda per a aquelles persones que, sortint d’una situació de precarietat, hagin trobat feina, però aquesta no els hi resulti suficient per deixar de necessitar els serveis socials d’acollida.
    • Les polítiques SOLIDÀRIES han d’estar destinades a la REINSERCIÓ ECONÒMICA I SOCIAL dels ciutadans més desafavorits, per evitar generar bosses de necessitats estancades en polítiques d’ajuda ineficaç.
    • S’ha d’incrementar l’existència de pisos tutelats, i impulsar un projecte d’atenció a les necessitats dels CRAES.
    • Impulsarem la creació de menjadors socials amb la col·laboració de les associacions.  
    • S’ha de millorar el protocol de control i seguiment de les ajudes, ja que en l’actualitat moltes d’elles arriben tard o no arriben, i d’altres arriben en formats que no resolen el problema d’arrel. La prosperitat és qualitat de vida, però cal vetllar per al just repartiment d’aquesta, sense restar potència al creixement econòmic i social, sense el qual no seria possible el manteniment del benestar i la seguretat general.

   IMPULS és conscient que treballar en la REDUCCIÓ DE LA DESOCUPACIÓ I DE LA POBRESA, millora la SEGURETAT I CONVIVÈNCIA ciutadanes.

   • REESTRUCTURACIÓ DEL SISTEMA DE MOBILILTAT.

   Sant Cugat té una mancança d’aparcament i cal redissenyar-ne el pla de mobilitat.

   IMPULSAREM la mobilitat sostenible i re-dissenyarem la circulació del trànsit per evitar-ne els embussaments.

   IMPULS farà possible EL TRAMVIA DEL VALLÈS. La seva primera fase ja està projectada, però no s’està executant.

   El nou tramvia, connectarà la ZONA SANT CUGAT EST, sector industrial, amb la Universitat, amb els FFCC i progressivament amb la resta del Vallès Occidental.

   S’incentivarà la possibilitat que el projecte es faci mitjançant un TRAMVÍA D’HIDRÒGEN.

   8. CULTURA, ESPORT

   • Millora e increment dels equipaments esportius.
    • Incrementar les dotacions a les colles municipals com a eixos vertebradors de la cultura i tradició local.Foment i millora dels tallers de creació audiovisual, musical artística, buscant la convivència amb les sales d’exposicions, i espais històrics i emblemàtics de la ciutat.
    • Incentivar l’actual programa de turisme local del vallès, fent que els destins més pròxims siguin prou atractius, sobretot per aquelles famílies o ciutadans que tinguin lla necessitat d’un descans o vacances més assequibles.

   9. FUTUR i CIÈNCIA. SANT CUGAT “ALFA

   Sant Cugat és una ciutat capdavantera amb el comerç digital, i també representa un referent en les costums dels seus ciutadans en relació al consum de productes eco-sostenibles. Cal dotar-la de les eines que la puguin fer créixer en aquests àmbits.

   IMPULS potenciarà els parcs empresarials, on ara ja hi ha un consolidat sector FARMACÈUTIC, FINANCER, TECNOLÒGIC i CIENTÍFIC, i per tant fomentará la creació de llocs de treball de qualitat i amb visió de creixement.

   Sant Cugat Alfa, és un projecte per potenciar el sector Audiovisual i del Videojoc, creant un nou hub per aquesta activitat, i contribuint a la descentralització de Barcelona.

   Sant Cugat té els elements idonis per a la creació d’un CENTRE AUDIOVISUAL de COMUNICACIÓ del VALLES. IMPULS farà possible un acord amb TVE, per a la creació de la NOVA TELEVISIÓ DEL VALLES, aprofitant o millorant les actuals instal·lacions de TVE i/o estudiant la construcció o millora d’altres equipaments existents.

   10. MEDI AMBIENT

   Cal distingir entre les mesures de reducció de les emissions i les de descarbonització de l’aire, on la vegetació i juga un paper molt important.

   IMPULS implantarà un pla de descarbonització activa, mitjançant el foment de l’agricultura especialment dissenyada per la captura incremental del diòxid de carboni, amb plantes autòctones.

   Molta de la contaminació de la ciutat no es pot contrarestar amb les mesures del tràfic intern, ja que vénen de Barcelona, o de la AP7, i per tant cal estudiar i fomentar l’aplicació de tècniques o noves tecnologies que ajudin a “netejar l’aire que respirem”.

   Cal fomentar les energies renovables, però també cal millorar la xarxa elèctrica actual i agilitzar-ne els tràmits associats.

   S’han de implantar protocols d’estalvi d’aigua en parcs i Jardins i estudiar nous plans per afrontar els episodis de sequera com l’actual.

   1. VALLDOREIX (avanç)
   • IMPULSAREM la colocació de PANTALLES ACÚSTIQUES a l’AP7 a l’àmbit de Valldoreix.
   • IMPULSAREM fer OPERATIVA l’ÀREA VERDA de l’aparcament de l’estació dels FFCC, per a l’ús preferent dels veïns de Valldoreix.
   1. PRÒXIMAMENT.